Stacks Image 252603
4 จังหวะ ระบบหัวฉีด

 • Stacks Image 251322
  • WAVE110i
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 251326
  • WAVE125i เก่า
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 251330
  • MSX , WAVE125iใหม่
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 251334
  • CLICK-i
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
4 จังหวะ ระบบคาร์บูเรเตอร์

 • Stacks Image 2407
  • WAVE100
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 2409
  • WAVE110
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 251220
  • WAVE125
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 251222
  • SONIC
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
 • Stacks Image 2415
  • CLICK
   เสื้อสูบรุ่น : STD (สเปคเหมือนเสื้อสูบเดิม)
Stacks Image 252634

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา
11/11/2561 BE
© 2562 copyright by hispeedpiston engine Contact Us